Pixwords Answers Odpovědi PixWords Čeština    

Odpovědi PixWords Čeština

Answers PixWords English Raspunsuri PixWords Română Válaszok PixWords Magyar Réponses PixWords Français Risposte PixWords Italiano Respuestas PixWords Español Antworten PixWords Deutsche Antwoorden PixWords Dutch ответы PixWords Pусский Respostas PixWords Português Svar PixWords Svenska Svar PixWords Danske Svar PixWords Norsk Vastauksia PixWords Suomi Cevaplar PixWords Türk Odpowiedzi PixWords Polskie απαντήσεις PixWords Eλληνική Atsakymai PixWords Lietuvos Atbildes PixWords Latvijā Vastused PixWords Eesti 답변 PixWords 한국어 

Odpovědi PixWords Čeština


Vyberte si jazyk

Smluvní podmínky ("Podmínky")
Poslední aktualizace: 24 listopad 2015
Přečtěte si prosím tyto podmínky ("Podmínky", "podmínky") před použitím http://napoveda.pixwords.co.uk webové stránky (dále jen "služba") provozovaný Pixwords Nápověda opatrně ("my", "my" nebo "naše").

Váš přístup a používání služby je podmínkou přijetí a dodržování těchto podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a jiní, kteří přístup nebo službu používat.

Svým přístupem nebo použitím služby souhlasíte, že jste vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli část podmínek může pak nebudete mít přístup ke Službě.


Odkazy na další webové stránky
Naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou Pixwords Nápověda.

Pixwords Nápověda nemá žádnou kontrolu nad, a nenese žádnou odpovědnost za, obsah, zásad ochrany osobních údajů, nebo praktik jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Pixwords Nápověda nenese zodpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za škody nebo ztráty způsobené nebo údajně být způsobeno nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany soukromí jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení
Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo závazků, z jakéhokoliv důvodu, včetně, bez omezení, pokud poruší podmínky.

Veškerá ustanovení Podmínek, která svou povahou měly přežít ukončení musí přežít ukončení, včetně, bez omezení, vlastnictví ustanovení, zřeknutí se záruk, odškodnění a omezení odpovědnosti.


Rozhodné právo
Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Rumunska, a to bez ohledu na jeho kolizních norem.

Naše neschopnost prosadit žádné právo nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud se některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevynutitelným soudem, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstávají v platnosti. Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby, a nahrazují veškeré předchozí dohody bychom mohli mít mezi námi, pokud jde o služby.

Změny
Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, upravit nebo nahradit tyto podmínky kdykoliv. Je-li přezkum je materiál, budeme se snažit poskytnout alespoň 30 dní předem před jakýmkoli novým podmínek při efekt. To, co představuje podstatnou změnu bude určena podle svého uvážení.

Tím, že vstoupíte, nebo využít našich služeb poté, co se tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte, že jste vázáni změněnými podmínkami. Pokud nesouhlasíte s novými podmínkami, prosím, přestaňte používat službu.

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, prosím, kontaktujte nás.
 © pixword.net - 2016 |  Zásady ochrany osobních údajů |  Smluvní podmínky |